15.–18. mars
2010 Rica Nidelven Hotel

DKNVS har helt siden starten hatt naturstudier som et sentralt tema i sitt arbeid. Denne konferansen faller inn i denne tradisjonen. Konferansen er den første av to internasjonale Jubileumskonferanser. Den bringer sammen ledende forskere fra hele verden for å presentere og diskutere den vitenskapelige basis for bærekraftig bevaring av naturressursene.

Et viktig mål med konferansen er å identifisere felles prinsipper og styringsmekanismer som kan sikre bevaring av arter. Konferansen inkluderer fire plenumsforedrag som gir generelle oversikte over brede områder relatert til bærekraftig bevaring, og fire sesjoner som inneholder inviterte foredrag, påmeldte foredrag og postere:

1. Spørsmålet om betydningen av bevaring av biodiversitet.
2. Store trusler for Jordens biodiversitet.
3. Utviklingen av effektive redskaper for å forutsi endring i biodiversitet.
4. Praktiske eksempler på tiltak for biodiversitet, basert på prinsippet om samarbeid på tvers av disiplingrenser ved vitenskapelige metoder.

Konferansen arrangeres på vegne av DKNVS av Centre for Conservation Biology ved NTNU.

Mer info om arrangementet: www.biodivconf.ccb2010.no og http://www.ntnu.no/ccb/conference