Onsdag 10. mars kl. 19.00
Suhmhuset

I samarbeid med NTNU og Trondheim Kommune har DKNVS siden 1997 og tusenårsjubileet for Trondheim drevet det populærvitenskapelige programmet Byen, bygdene og kunnskapen med prosjektleder Bjørn Sæther i førersetet. Ved utgangen av 2009 hadde en tretten driftsår bak seg. Gjennom daglig, praktisk samarbeid med ulike lag og foreninger har det i denne perioden blitt presentert for publikum en populærfaglig opplevelse nesten annenhver dag – og med til sammen innpå 3000 tilbud!

DKNVS byr på en kavalkade over noen av Byen, bygdene og kunnskapen sine klassiske arrangementer – noe av den utviklingen både arrangement, by og samfunn har gjennomgått i perioden fra 1997 og fram til i dag – og hva vi kan ta med oss videre i populærfaglig formidling i by og bygd. Vi ser også fremover på hva det nye samarbeidsprosjektet Kunnskapsbyen vil gi oss av spennende, lærerike og tankevekkende opplevelser om vårt samfunn i tiden som kommer.

Program:
Arkeolog Alexandra Angeletaki: Å synliggjøre det usynlige – fra gresk kulturhistorie
Ornitolog Otto Frengen: Kråkene på Kalvskinnet – fuglelivet midt i byen 
            –  Enkel servering  –
Professor Berit Johansen: Er poteter sunnere enn fett? Ny forskning fra St. Olav
Historiker Terje Bratberg: Fra heraldikkens gjemmer til Roma; hvordan en suksess har bidratt til at jeg har kunnet formidle

 Slutt ca. kl. 22
 Gratis adgang, begrenset antall.