Fred. 12. mars kl. 16.10 NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseets historie går nesten 250 år tilbake i tid og er knyttet til det som i dag er DKNVS, etablert i Trondheim i 1760. Jubileumsutstillingen 2010 vil være en arena for kunnskap, opplevelser og aktiviteter som dreier seg om vitenskapens utvikling de siste 250 år, og om vitenskapens utfordringer i fremtiden. I utstillingen fremmes blant annet påstanden om at forståelse av tid og en stadig utforsking av Jorden og Universets historie har vært en grunnleggende forutsetning for de fremskritt vitenskapen har gjort frem til i dag.

Andre viktige spørsmål som stilles er – hva er vitenskapens forhold til begrepet sannhet, og hva kan vitenskap og forskning bety for tiden som kommer – framtiden? En egen avdeling er viet 1760 og de første hundre år med vitenskapelig aktivitet i Trondheim. Jubileumsutstillingen 2010 består av fire delutstillinger, som har følgende arbeidstitler:

1) Fra Noas Ark til Dobbel Helix
2) Forskning og Framtid
3) Vitenskap og Sannhet
4) 1760

Begrenset adgang ved åpningen – krav om eget adgangskort i forbindelse med åpningen. Utstillingen er åpen for publikum fra kl 16.30, og vil være åpen hver dag unntatt mandager ut 2010.