Vinnere av DKNVS pris til yngre forskere, finansiert av I. K. Lykkes fond

Jannike Solsvik Vinner av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris til yngre forskere innen naturvitenskap

Jannike Solsvik

Siv Gøril Brandtzæg vinner av Jannike Solsvik Vinner av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris til yngre forskere innen humaniora

Siv Gøril Brandtzæg

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris til yngre forskere innen naturvitenskap, finansiert av I. K. Lykkes fond, går til Jannike Solsvik

Jannike Solsvik tok sin ph.d. grad i 2014 ved NTNU. Siden januar 2014 har Solsvik vært ansatt som postdoktor samme sted. I denne perioden har hun bygd opp eksperimentell analyse av fluid partikler (i.e. bobler og dråper). Parallelt til dette eksperimentelle arbeidet har Solsvik jobbet med å videreutvikle et matematisk modellkonsept basert på kinetisk gassteori for å beskrive dispergert flerfasestrømning hvor det er fokusert spesielt på å introdusere flere egenskaper og multikomponent reaktive systemer.

Jannike Solsvik har vist en kapasitet helt utenom det vanlige, og DKNVS ønsker med denne prisen å påskjønne arbeidet.

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris til yngre forskere innen humaniora, finansiert av I. K. Lykkes fond, går til Siv Gøril Brandtzæg.

Siv Gøril Brandtzæg ble cand.phil. ved NTNU i 2006, og ph.d. samme sted i 2012 med avhandlingen The Sentimental Courtship Novel and its Critics, 1769-1796. For tiden er hun post. doc. i prosjektet Enlightenment News ved NTNU.

Siv Gøril Brandtzæg har vært aktiv i flere forskningsmiljø og innenfor populærvitenskapelig formidling. Hennes forskningsinteresse viser stor bredde og er rettet mot digital humaniora, bokhistorie og bibliografi, 1700-tallets litteratur og kultur, populærlitteratur, eldre og moderne litteraturkritikk, feministisk litteraturteori, medieteori og sosiologisk teori.

Som forsker har Siv Gøril Brandtzæg stor interessebredde. Hun trenger inn på litteraturvitenskapelige forskningsfelt som tradisjonelt har vært mindre påaktet, og har også stor evne til å formidle denne forskningen og gjøre den offentlig interessant. DKNVS ønsker å påskjønne innsatsen gjennom denne pristildelingen.