Akademiet med stor A

Preses’ innlegg i Aftenposten den 20.12. Professor Kristian Fossheim Preses i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Nils Christian Stenseths innlegg om akademi og samfunn i Aftenposten den 6. desember kunne ha vore starten på ein god og konstruktiv debatt om vitskapsakademia si rolle i Norge. I staden inviterer han til mannjevning ved å utnemne akademiet DNVA i Oslo til Akademiet med...

Les mer

Konferanseprogram Bistandskonferansen "Research for Development" 1. november.

Etter opprinnelig initiativ fra DKNVS går nå konferansen «Research for development av stabelen  i Litteraturhuset, Oslo den 1. november. Vi ønsker med dette å gjøre våre medlemmer oppmerksomme på tilbudet. Informasjon er tilgjengelig på Forskingsrådets hjemmesider .  Oppsummeringen fra konferansen vil bli behandlet av Kunnskapsdepartementet som et innspill til stortingsmelding om forskning...

Les mer

Møte i festsalen

Mandag 14. mai Møte kl. 19 i Festsalen, Trondheim Katedralskole Meddelelse av Gunnar Austrheim, NTNU: Mennesker og natur i norske fjell. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år Foredrag av Lars Stenvik, NTNU: Nye naturvitnskapelige metoder i arkeologien

Les mer

An award-winner’s message to the young

By Morten Skadsem Holthe     Motivated by his passion for biodiversity and anxiousness about poverty, award-winning Dr Kamaljit Bawa stresses the need for building local institutions and bringing people and disciplines together. He shares his ideas with a group of students from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Dr Kamaljit Bawa, winner of the first Gunnerus...

Les mer

Interview with Kamal Bawa

Les mer

Kamal Bawa

Les mer