Akademiet med stor A

Preses’ innlegg i Aftenposten den 20.12. Professor Kristian Fossheim Preses i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Nils Christian Stenseths innlegg om akademi og samfunn i Aftenposten den 6. desember kunne ha vore starten på ein god og konstruktiv debatt om...

Møte i festsalen

Mandag 14. mai Møte kl. 19 i Festsalen, Trondheim Katedralskole Meddelelse av Gunnar Austrheim, NTNU: Mennesker og natur i norske fjell. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år Foredrag av Lars Stenvik, NTNU: Nye naturvitnskapelige metoder i...