Boklansering: Den lange linjen. Historien om Videnskabsselskabet i Trondheim

Onsdag 10. mars kl. 11.00
Gamle Festsal Trondheim Katedralskole

Denne boken av Arild Stubhaug er en populærvitenskapelig presentasjon av den 250 år lange historien til Norges første vitenskapsselskap og dermed også en framstilling av den lange linjen i norsk vitenskapshistorie. Arild Stubhaug har utgitt en rekke skjønnlitterære bøker, hovedsakelig diktsamlinger, men er mest kjent som biograf.

I 1996 ga han ut Et foranskutt lyn – Niels Henrik Abel og hans tid, en biografi over den store matematikeren. Boken ble en suksess, både nasjonalt og internasjonalt, og den ble belønnet med Brageprisen. Stubhaug har senere skrevet biografi en Det var mine tankers djervhet – matematikeren Sophus Lie. Denne boken kom ut høsten 2000 og er allerede kommet i engelsk utgave. Han har med denne boken gitt et nytt og viktig bidrag til å belyse matematikkens historie i Norge. Hans siste store prosjekt er boken om den store svenske matematikeren Mittag Leffl er.

den_lange_linjen_framside