Fredag 12. mars kl. 09.00
Nidarosdomens kirkegård

Høytidsdagen feires hvert år den andre fredagen etter 26. februar som er fødselsdagen til Selskabets fundator, biskop Johan Ernst Gunnerus. I anledning Høytidsdagen blir det hvert år utført bekransning av Gunnerus sin grav.

Fra bekransningen 6. mars 2009: