REFLEXIONS – Et reflekterende monument i Museumsparken i Trondheim. Tanken er at monumentet skal fungere som en plass, et rom for tanker, refl eksjon og samtale – men også et sted til å gjøre avtaler og møtes. En plass for så vel mennesker som for en strøm av tanker og idéer som løper ut fra en tradisjon av forskning, samlende, utviklende og kreativ tenkning. Skulpturen har en takkrans, som i likhet med Pantheon er åpen opp mot himmelen. I sitt sentrum har skulpturen en speilblank sfære, en speilkule, som refl ekterer dette indre rommet, en indre verden. Samtidig tar speilkulen ned og fanger et bilde av himmelen. To verdener, to rom – et indre og et ytre som er åpne og transparente mot hverandre. Skulpturen har et uttrykk som forandres både om dagen, om natten og etter årstidene. Med sin lysthuslignende form knytter skulpturen også an til den tid da DKNVS ble grunnlagt. I slutten av 1700-tallet hadde lysthusene en blomstringstid. Opplysningstidens overbevisning om vitenskapens evne til å gagne menneskeheten blir igjen aktuell.

Mats Olofgörs er skulptør og lysdesigner. Han arbeider ofte innen et grenseland mellom kunst og arkitektur. Han er utdannet på Kunstfack i Stockholm. Hans verker finnes på flere offentlige plasser som Karolinska Sjukhuset, Umeå Universitet og Södra Station i Stockholm. Han har også hatt flere utstillinger, deriblant på Stockholm Art Fair.


Torbjörn Johansson
er kunstner, arkitekt og lystekniker. Han arbeider med lysprojeksjoner og suggestive rominstallasjoner der lys og farge er jevnstilte aktører. Han er utdannet på Konsthögskolan i Stockholm og har hatt flere separatutstillinger, bl. a på den svenske ambassaden i Tokyo og Danske Kulturministeriets utstillingshus for samtidskunst samt flere private gallerier.

Ljusfärgen i Reflexions kommande natt är beroende av dagens uppmätta temperaturen kl12, jämfört med det uppmätta genomsnittsvärdet på 1760-talet vid samma datum.
Om D är mer än 7° kallare än T blir färgen violett
Om D är 4° – 7° kallare än T blir färgen blå
Om D är 1° – 4° kallare än T blir färgen grön
Om D är mellan 1° kallare till 1° varmare än T blir färgen vit
Om D är 1° – 4°  varmare än T  blir färgen gul
Om D är 4° – 7° varmare än T blir färgen orange
Om D är mer än 7° varmare än T blir färgen röd

T är lika med det genomsnittliga temperaturvärde (1760-talet) för
varje dag under året och D står för dagens uppmätta temperatur.