Arrangement

Møtedatoer for Akademiet høsten 2017

  • Mandag 18. september
  • Mandag 23. oktober
  • Mandag 13. november
  • Mandag 11. desember

Møtene i Akademiet er gratis og åpne for alle, og arrangeres i DKNVS’ flotte hus i Elvegata 17.
Alle møtene starter kl 1900.

Tema for høstens akademimøter er foreløpig ikke fastlagt.