Åpning av utstilling – Trondhjems gullalder 1750–1850
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
Søndag 14. mars kl. 13.00

 

I Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum markeres DKNVS’ jubileum ved å vise viktige sider ved bykulturen som omgav Videnskabsselskabet. Gjennom en rekke interiører får vi et innblikk i det miljøet og de temaer som borgerskapet i Trondhjem var opptatt av. Her kan nevnes forskning i relasjon til næringsutvikling, nasjonsbygging og allmenn opplysning.

Borgerskapet i Trondhjem hadde gjennomføringskraft til å sette disse ideene ut i livet ved å etablere Videnskabsselskabet. Vi går inn i et gatemiljø, og ser inn i stasstuen, dagligstuen, soverommet, spisestuen og oran-geriet med eksotiske vekster. Den sosiale omgangsform og selskapelighet var preget av de nyeste strømninger i europeisk kultur og samfunnsliv. I slike hjem vokste DKNVS frem og gav viktige impulser tilbake til byen. Vi får se Trondhjemshistorie på en ny måte!

Kurator: Håkon Andersen

Begrenset adgang – krav om eget adgangskort. Utstillingen vil være åpen i perioden 14. mars til 26. september 2010