Dette er høstens møtedatoer i Akademiet:

  • 17. september
  • 15. oktober
  • 12. november
  • 10. desember