Akademiet 14. januar

  • Diplomutdeling til nye medlemmer
  • Lærer og kirkesanger Andreas Feragen – skolemestrenes konge på 1800-tallet
  • Hva skjer i hjernen når du er fysisk aktiv? Eller: Det som er godt for hjertet er også godt for hjernen.

Elvegata 17 kl 1900.