Riksantikvar Jørn Holme, Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira Myre og riksarkivar Inga Bolstad kommer til Gunnerusforelesningene 1. mars kl 1800:

Fortiden i våre hender. Å forvalte kulturarven i det 21. århundre.