Når:
16. april 2018@19:00-22:00
2018-04-16T19:00:00+02:00
2018-04-16T22:00:00+02:00
Hvor:
DKNVS
Elvegata 17
7012 Trondheim
Norge
Pris:
Gratis
Kontakt:
Anne Merete Bekkevahr
+47 94 78 79 78
Akademiet: Trondheimsdialekt & Barns sosiale liv @ DKNVS | Sør-Trøndelag | Norge

Akademiet 16. april:

Utviklingstendenser for hunkjønn i Trondheimsdialekten – blir trøndersk som bergensk? Foredraget vil rapportere ny forskning som viser at grammatisk kjønn er i ferd med å endre seg i trondheimsdialekten, akkurat som i en rekke andre dialekter. Vi ser nærmere på hva som skjer og på mulige årsaker til at det skjer.

Terje Lohndal er professor i engelsk lingvistikk ved Institutt for språk og litteratur, NTNU og professor II ved Institutt for språk og kultur, UiT. Han leder forskningsgruppen AcqVA som fokuserer på språklig variasjon, språktilegnelse, og språkendring sammen med professor Marit Westergaard. Lohndal ble i 2014 tildelt Nils Klim-prisen og i 2018 Forskningsrådets pris for fremragende forskere innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

Hverdagslivets segregering i oppveksten: en trussel for individenes helse og samfunnets sosiale orden? Borgunn Ytterhus er dr polit i sosiologi, og arbeider som professor i helsevitenskap ved ISM, NTNU. Hennes forskning er hovedsakelig knyttet til barn og unges sosiale liv, oppvekstvilkår, inkluderings- og ekskluderingsmekanismer. Forskningen sentrerer spesielt rundt barn/unge som blir omtalt som sårbare.

Ytterhus vil snakke om barn/unges kroniske kvalifisering til jevnalderfellesskap gjennom sosiale inkluderings- og ekskluderingsmekanismer i barnehager og skoler. Gjennom å øke forståelsen for barn/unges sosiale praksis og meningsdannelse kan vi bli i bedre stand til å demme opp for manglede tilhørighet, mobbing, uhelse og sosial uorden.

 

DKNVS Akademiet er et møtested for humanister og naturvitere. Akademimøtene er gratis og åpne for alle.