Når:
23. oktober 2017@19:00-22:00
2017-10-23T19:00:00+02:00
2017-10-23T22:00:00+02:00
Hvor:
Elvegata 17, 7012 Trondheim
Pris:
Gratis
Møte i DKNVS Akademiet @ Elvegata 17, 7012 Trondheim

Møtene i DKNVS Akademiet er gratis og åpent for alle. Møtestart kl 1900.

Nidarosdomens oktogon – eit norsk martyrion inspirert av Kristi Gravkyrkje i Jerusalem?

Øystein Ekroll, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Nidarosdomens høgkor – oktogonen – er bygd ca. 1200 over og omkring St. Olavs grav og skrin. Det er det mest spesielle byggverket i stein vi kjenner fra norsk mellomalder, og er også ombygd i løpet av mellomalderen. Oktogonen er tidligere koblet sammen med engelsk arkitektur, men nyere undersøkelser viser at Kristi Gravkyrkje i Jerusalem kan ha vært den direkte inspirasjonen for utforminga for oktogonen. Undersøkinga gav også et annet overraskende resultat: Halve oktogonen er demontert og bygd opp på nytt i erkebiskop Erik Walkendorfs tid 1510-22. Foredraget vil også prøve å forklare bakgrunnen for dette spesielle arbeidet.

 

Store beitedyr: hvordan påvirker de norsk natur?

Gunnar Austrheim, NTNU

Store beitedyr har vært en del av norsk natur helt siden siste istid, men endringer i tetthet og sammensetning påvirker mange av våre økosystemer. Hvordan har beitetrykket endret seg over tid, og hvilke effekter har dette på landskapsutforming, biologisk mangfold og naturgoder?