Når:
27. november 2019@19:00-20:00
2019-11-27T19:00:00+01:00
2019-11-27T20:00:00+01:00
Hvor:
Suhmhuset
Elvegata 6
7012 Trondheim
Pris:
Gratis
Kontakt:
Merete Røskaft
99165427

Marit Otterlei: Utvikling av nye antibiotika og bekjempelse av resistensutvikling

Antibiotikaresistens er et alvorlig og tiltagende problem for folkehelsen, særlig i utviklingsland. Dersom man ikke handler vil det innen få år være flere dødsfall grunnet infeksjoner med resistente bakterier enn kreft.

Kunnskapen fra grunnforskning innen vedlikehold av arvestoffet (DNA) og hvilke mekanismer bakteriene bruker for å utvikle resistens mot antibiotika, det vil si hvordan de muterer, har lagt grunnlaget for utvikling av flere nye antibiotika-kandidater. Disse angriper bakterier på en helt annen måte enn dagens antibiotika, og de kan potensielt utvikles både til nye antibiotika og brukes til å øke effekten av og motvirke resistensutvikling til dagens antibiotika. I prosjektet «Bekjempelse av AMR ved inhibering av bakterielle stress responser» ledet av professor Marit Otterlei ved NTNU, vil et tverrfaglig forskningsteam med bred kompetanse innen mikrobiologi, biologi, kjemi, og medisin jobbe videre for å utvikle disse antibiotika kandidatene til legemidler.

Arr. er gratis og åpent for alle.