Når:
29. mai 2017@19:00-21:00
2017-05-29T19:00:00+02:00
2017-05-29T21:00:00+02:00
Hvor:
Tilfredshet kirkegård
Harald Hardrådes gate
7030 Trondheim
Norge
Pris:
Gratis
Kontakt:
Trondhjems historiske forening
Kirkegårdsvandring Tilfredshet kirkegård og Norges tredje krematorium, @ Tilfredshet kirkegård | Sør-Trøndelag | Norge

I 1893 kjøpte Trondheim kommune eiendommen Tilfredshet sør for byen, for å oppføre et nytt sykehus og anlegge en ny kirkegård der. Økende folketall hadde skapt et stort behov for nye gravplasser, og på Tilfredshet var det nok areal til en stor kirkegård.
Kirkegården ble innviet i 1898. Samtidig ble det tatt i bruk et gravkapell, som var oppført etter tegninger av arkitekt Karl Norum (1852-1911). Videre ble det i 1901 sør for kapellet oppført et klokketårn av bindingsverk, etter tegninger av arkitekt Nils Ryjord (1875-1926).
I 1918 ble Norges tredje krematorium tatt i bruk i Trondheim. Man valgte å plassere krematoriet i en nyanlagt underetasje ved et eldre bygg, i dette tilfellet det 20 år gamle kapellet på Tilfredshet kirkegård. Arbeidet ble utført etter planer av arkitekt Axel Guldahl d. e. (1866-1921). Holdes av Svein Henrik Pedersen, og i regi av Trondhjems historiske forening.