Når:
9. desember 2019@19:00-22:00
2019-12-09T19:00:00+01:00
2019-12-09T22:00:00+01:00
Hvor:
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
Elvegata 17
7012 Trondheim
Pris:
Gratis
Kontakt:
Anne Merete Bekkevahr
94787978
Akademiet: Tre nye akademimedlemmer presenterer sin forskning @ Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

På årets siste akademimøte vil tre av DKNVS Akademis nyeste medlemmer presentere seg og sin forskning: Tone Frost Bathen, Anders G. Finstad og Inghild Flaate Høyem.

 

MR-avbildningens rolle i diagnostikk og persontilpasset behandling av prostatakreft

Tone Frost Bathen

Tone F. Bathen er professor ved Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk ved NTNU. Hun leder en forskningsgruppe som jobber med utvikling av medisinske avbildningsmetoder for deteksjon, karakterisering og behandling av kreft. Bathen vil snakke om hvilke egenskaper som gjør MR til en nyttig metode i denne konteksten. Hun vil vise eksempler fra pågående forskning innenfor prostatakreft og hvordan vi kan forvente at fagfeltet i fremtiden vil dra nytte av kunstig intelligens.

Biodiversitetsdynamikk i antropocen

Anders G. Finstad

Konsekvenser av endringer i biologisk mangfold for økosystemer og menneskelig bruk av disse har nylig fått stor oppmerksomhet gjennom for eksempel arbeidet til det internasjonale naturpanelet. Finstad vil diskutere og eksemplifisere med egen forskning hvordan vi i dag kombinerer historiske og nåtidig informasjon for, og frembringer kunnskap om endringer i arters utbredelse og dynamikk, og hvorfor og hvordan vi må forvalte denne kunnskapen bedre.

Anders G. Finstad er professor ved Institutt for Naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet, og forsker på biomangfold og naturlige og menneskesskeskapte endringsprosesser i hovedsak ved bruk av ferskvannsøkosystemer som modell. Han har i tillegg datakurratoransvar og er aktiv innenfor feltet biodiversitetsinformatikk.

Fremmedspråkenes plass i det norske samfunnslivet og utdanningssystemene med særlig fokus på tysk

Inghild Flaate Høyem

Flaate Høyem vil se nærmere på fremmedspråkenes plass i det norske samfunnslivet og utdanningssystemene med særlig fokus på tysk. Forholdet til Tyskland har opp gjennom tidene vært viktig for oss og er det fremdeles. Dette gjelder både for kulturliv, næringsliv, politikk, utdanning og forskning. For Henrik Ibsen var forholdet til Tyskland og det tyske publikumet så viktig at han gikk med på å skrive om slutten på Et dukkehjem. I dag er Tyskland vår viktigste og største handelspartner. Historisk har også tysk vært et viktig fag i den norske skolen. Før andre verdenskrig var tysk et større fag i skolen enn engelsk. Siden den gang har dette gradvis endret seg. I dag er tysk på tredjeplass bak engelsk og spansk. Imidlertid er det stadig flere som velger tysk som fag i skolen, både i ungdomsskolen og den videregående skolen. I denne situasjonen er det derfor et paradoks at ikke flere norske studenter velger å studere tysk på universitetet. De siste årene har det kun vært ca. 300 primærsøkere i Samordna opptak til tysk ved norske universiteter og høgskoler. Hva kan være årsaken til det?

Inghild Flaate Høyem er fra Skodje utenfor Ålesund. Hun er professor i tysk språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur, NTNU, der hun forsker på moderne tysk syntaks og semantikk, hovedsakelig basert på tyske data, men også gjerne i sammenligning med norsk og engelsk. Hun tok doktorgrad i tysk språkvitenskap sommeren 2005, og underviser i alle språklige emner som inngår i bachelor- og masterstudiet i tysk. Hun har ledet Nasjonalt fagorgan for tysk i fire år, og er medlem av Internationaler Wissenschaftlicher Rat ved Institut für Deutsche Sprache (IDS) i Mannheim.