Når:
11. november 2019@19:00-22:00
2019-11-11T19:00:00+01:00
2019-11-11T22:00:00+01:00
Hvor:
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
Elvegata 17
7012 Trondheim
Pris:
Gratis
Kontakt:
Anne Merete Bekkevahr
94787978
Akademiet: To foredrag på en time @ Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Denne mandagskvelden byr vi på to foredrag på til sammen én time.

MANGFOLD OG HELHET? Utdrag fra de norske forskningsrådenes historie

Thomas Brandt, NTNU

Norge er i en sjelden situasjon ved å ha kun ett nasjonalt forskningsråd. Norges forskningsråd ble opprettet i 1993 som en sammenslåing av fem eksisterende rådsorganisasjoner. Hva var bakgrunnen for opprettelsen og hva resulterte den i? Hensikten med å samle rådene var å balansere mangfoldet i norsk forskning i en helhetlig organisasjon. Basert på den nylig utgitte boken Avhengig av forskning – de norske forskningsrådenes historie (Fagbokforlaget 2019) vil Thomas Brandt gi hovedtrekkene i utviklingen av de norske forskningsrådenes rolle og funksjon og drøfte noen av utfordringene knyttet til etableringen og virksomheten i Norges forskningsråd fram mot i dag.

SYSTEMBIOLOGI OG PERSONTILPASSA HELSETJENESTER – nye muligheiter med avansert datavitskap

Astrid Lægreid, NTNU