Når:
10. desember 2018@19:00-22:00
2018-12-10T19:00:00+01:00
2018-12-10T22:00:00+01:00
Hvor:
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
Elvegata 17
7012 Trondheim
Norge
Pris:
Gratis
Kontakt:
Anne Merete Bekkevahr
94787978
Akademiet @ Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab | Sør-Trøndelag | Norge

Akademiet 10. desember

HVOR BÆRER DET HEN? ET ARKEOLOGISK PERSPEKTIV PÅ TINGENES IBOENDE DJEVELSKAP

Tingene er tilbake i den akademiske varmen. Men få snakker om tingenes egenrådighet, vår avhengighet av ting, og de utilsiktete konsekvensene av vårt stadig tettere samliv med dem. Én slik konsekvens er stadig mer korpulente og «trege» samfunn som møter naturens utfordringer med urealistiske forventninger om stabilitet.

Bjørnar Olsen er professor i arkeologi ved UiT – Norges arktiske universitet.  Hans forskning har vekslet mellom arkeologisk teori og nordlig/samisk arkeologi, men har i de seinere årene først og fremt fokusert på samtidsarkeologi og tingteori.

 

ARKTISKE ØKOSYSTEMER BLIR UTSATT FOR EKSTREME KLIMAENDRINGER: HVA BØR FORSKERNE GJØRE?

Klimaendringer vil føre til omfattende transformasjoner av økosystemene i Arktis. Rolf Anker Ims presenterer utfordringen forskningen står ovenfor og hvordan de vil bli håndtert i Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT).

Rolf Anker Ims er professor ved Universitetet i Tromsø og leder av COAT.

 

NY KUNNSKAP OM SAMFUNN OG MILJØ FORANDRER TEOLOGISK TENKNING 

Kjetil Hafstad er seniorprofessor ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, og var professor i systematisk teologi 1985-2016, prodekan og forskningsansvarlig i flere perioder samme sted.

Samtidsteologi har fått kjapt endrede arbeidsvilkår. Mens tidligere generasjoner forsøkte å «oversette» en gammel teologisk tradisjon til samtiden, har perspektivene bl.a. fra samfunnsvitenskapene og kunnskapsveksten i «life science» endret bildet av menneske og naturmiljø. Studenter fra Sør kommer med helt forskjellig kulturell bagasje enn studenter fra Nord og dette har fruktbart utfordret teologi fra Nord. Pave Frans’ encyklika Laudato si’ (2015) om kirken og miljøforandringene, er symptom på ny bevegelse der teologi møtes med velinformert oversikt over hva som skjer med miljøet i verden.

Teologi kan ikke utvikles uten å ta høyde for kunnskapen som ellers fins, og dette har bidratt til å utvikle kontekstuell teologi som kritisk og konstruktivt forholder seg til nye forståelsesrammer, og gir nytt blikk der tradisjonen også får relevans på måter som ikke har vært sett slik før.

Akademiet – engasjerende foredrag for humanister og naturvitere

En mandagskveld i måneden får du engasjerende foredrag av høy akademisk kvalitet i den gamle Fylkesmannsboligen på Kalvskinnet. Det er medlemmer i DKNVS Akademi og inviterte gjester som holder innleggene. Møtene er åpne og gratis for alle interesserte, og det er god anledning til å stille spørsmål. Akademimøtene avsluttes med enkel servering mot en egenandel på kr 100.