Når:
12. november 2018@19:00-22:00
2018-11-12T19:00:00+01:00
2018-11-12T22:00:00+01:00
Hvor:
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
Elvegata 17
7012 Trondheim
Norge
Pris:
Gratis
Kontakt:
Anne Merete Bekkevahr
94787978
Akademiet: AI, global helse og geofysikk @ Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab | Sør-Trøndelag | Norge

Akademiet: AI, global helse og geofysikk

 Tre korte foredrag på en drøy time

VAD ÄR GLOBAL HÄLSA EGENTLIGEN?

«Det är många olika faktorer som påverkar människors hälsa och välbefinnande, framför allt den politiska viljan i respektive land. Hur mycket satsas på hälsosystemet, jämfört med andra investeringar? Landets ekonomi, befolkningens utbildningsnivå, tillgång till hälsofrämjande teknologi? Hur påverkas man av den befintliga miljön, klimatet? Vi reser mer, transporter, fåglar och andra smittovägar, gör att många kan drabbas. Vidare pågår en global urbanisering, förtätning av befolkningar, förändrade sätt att leva och vi måste ta i beaktande planetens hälsa, som påverkar vår hälsa.»

Sitatet kommer fra Elisabeth Darj, som snakker om begrepet ’global helse’, de store globale helsespørsmålene og NTNUs satsing på global helse. Darj er professor ved NTNU og veileder studenter i mange land.

GEOFYSISK BLIKK PÅ ØRLANDET

Arne A. Stamnes presenterer resultater av en større arkeologisk-geofysisk undersøkelse for å etterspore mulig havneanlegg, bosetningsspor og gravminner i bukta øst for de store utgravningene NTNU Vitenskapsmuseet tidligere har foretatt forut for bygging av ny kampflybase på Ørlandet.

Arne Anderson Stamnes har en MA i prediktiv modellering for jordbruksbosetning i eldre jernalder, en MSc i Archaeological Prospection fra Bradford i England, og en doktorgrad fra NTNU innen anvendelsen av arkeologisk geofysikk i Norsk arkeologi.

NTNUS STRATEGISKE SATSING PÅ KUNSTIG INTELLIGENS – bakgrunn, aktiviteter og framtidsvyer

De siste årene har utviklingen innenfor kunstig intelligens (artificial intelligence – AI) skutt betydelig fart. AI anerkjennes nå som en av de muliggjørende teknologiene som vil bli aller viktigst for samfunnsutviklingen fremover. Geir Egil Dahle Øien vil gi et overblikk over NTNUs strategiske satsing på AI, gi eksempler på konkrete prosjektaktiviteter, og snakke om målet om å skape et norsk landslag innenfor kunstig intelligens.

Geir Egil Dahle Øien er dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, NTNU.

 

Akademiet – engasjerende foredrag for humanister og naturvitere

En mandagskveld i måneden får du engasjerende foredrag av høy akademisk kvalitet i den gamle Fylkesmannsboligen på Kalvskinnet. Det er medlemmene i DKNVS Akademi, samt inviterte gjester som holder innleggene. Møtene er åpne og gratis for alle interesserte, og det er god anledning til å stille spørsmål. Akademimøtene avsluttes med enkel servering mot en egenandel på kr 100.