Når:
15. oktober 2018@19:00-22:00
2018-10-15T19:00:00+02:00
2018-10-15T22:00:00+02:00
Hvor:
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
Elvegata 17
7012 Trondheim
Norge
Pris:
Gratis
Kontakt:
Anne Merete Bekkevahr
94787978
Akademiet @ Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab | Sør-Trøndelag | Norge

Akademiet – engasjerende foredrag for humanister og naturvitere

TOMAS TRANSTRÖMER OG MUSIKKEN

Musikk er et nøkkeltema i Tomas Tranströmers lyrikk. I diktet “En konstnär i norr” er det som om poeten setter på seg en maske og spiller rollen som komponisten Edvard Grieg. Hva forteller dette om sammenhengen mellom poesi og musikk? Sissel Furuseth belyser samspillet mellom visuelle og musikalske motiver i den svenske Nobelprisvinnerens lyrikk.
Sissel Furuseth er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo, hvor hun også er forskningsleder og nestleder ved Institutt for lingvistisk og nordiske studier.

HVA SKJER I HJERNEN NÅR DU ER FYSISK AKTIV? Eller: Det som er godt for hjertet er også godt for hjernen.

Linda Hildegard Bergersen forsker på hvordan melkesyre produsert i arbeidende muskulatur kan påvirke både den friske hjernen, men også den syke hjernen i et forebyggende og behandlende perspektiv.
Bergersen er professor i i fysiologi og hjerneforsker ved det odontologiske fakultet UiO, Oslo Universitetssykehus og professor i nevrobiologi ved det medisinske fakultet ved senter for sund aldring, Universitetet i København.

En mandagskveld i måneden får du engasjerende foredrag av høy akademisk kvalitet i den gamle Fylkesmannsboligen på Kalvskinnet. Det er medlemmene i DKNVS Akademi som holder innleggene. Møtene er åpne og gratis for alle interesserte, og det er god anledning til å stille spørsmål. Akademimøtene avsluttes med enkel servering mot en egenandel på kr 100.