Akademimedlemmer

DKNVS Akademiet kan ha maksimum 435 tellende medlemmer fram til 1.1.2020.
(Medlemmer over 70 år er ikke tellende medlemmer)

Medlemmene er fordelt slik: Ordinære medlemmer fordelt på to klasser:

Den humanistiske klasse og den naturvitenskapelige klasse

Akademiet kan ha inntil 35 assosierte medlemmer fram til 1.1.2020

Pr. 1.1.2015 har Akademiet:

1 æresmedlem: H. M Dronning Sonja

323 innenlandske og 90 utenlanske medlemmer av Den naturvitenskapelige klasse

239 innenlandske og 61 utenlandske medlemmer av Den humanistiske klasse

18 assosierte medlemmer