Akademimedlemmer

DKNVS Akademiet kan ha maksimum 435 tellende medlemmer fram til 1.1.2020.
(Medlemmer over 70 år er ikke tellende medlemmer)

Medlemmene er fordelt slik: Ordinære medlemmer fordelt på to klasser:

Den humanistiske klasse og Den naturvitenskapelige klasse

Videre kan Akademiet ha inntil 35 assosierte medlemmer fram til 1.1.2020

Pr. 1.1.2012 har Akademiet:

1 æresmedlem: H. M Dronning Sonja

312 innenlandske og 84 utenlanske medlemmer av Den naturvitenskapelige klasse

216 innenlandske og 57 utenlandske medlemmer av Den humanistiske klasse

18 assosierte medlemmer