Gruppe V  Biokjemi, biofysikk, molekylær biologi

Oppdatert 05.02.19. Oversikten inkluderer ikke medlemmer som har reservert seg mot oppføring i listen på nett.

Andersen Rolf Arvid
Angelsen Bjørn Atle J.
Bathen Tone Frost
Berg Alf Kristian
Bergersen Linda Hildegard
Berns Michael W.
Bjerve Kristian Sigvart
Bjørås Magnar
Bones Atle Magnar
Børresen-Dale Anne-Lise
Chen Duan
Dalen Are Bersvein
Davies Ruth Catharina de Lange
Drabløs Finn Sverre
Eimhjellen Kjell Egil
Elgsæter Arnljot
Espevik Terje
Guldberg Hans Cato
Holm-Hansen Osmund
Johansen Berit
Johansen Terje
Johnsson Anders Carl Gustaf
Kavli Bodil Merete
Kolstø Anne-Brit
Krokan Hans Einar
Lindahl Tomas
Lindmo Tore
Lægreid Astrid

Moan Johan Emilian
Mork Jarle Asbjørn
Natvig Jacob Birger
Nilsen Asbjørn Magne
Olsen Yngvar
Otterlei Marit
Ottersen Ole Petter
Paoletti Sergio
Romslo Inge
Sakshaug Egil
Skjåk-Bræk Ola Gudmund
Slupphaug Geir
Sonnewald Ursula
Stenmark Harald Alfred
Stokke Bjørn Torger
Storm-Mathisen Jon
Strand Berit Løkensgard
Strøm Arne Reidar
Sundan Anders
Syversen Tore Louis Martin
Syversen Unni
Walløe Lars
White Linda Rosemary