Gruppe V Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi

Innenlandske og utenlandske medlemmer

Berg Alf Kristian
Bjørås Magnar
Bones Atle Magnar
Davies Ruth Catharina de Lange
Drabløs Finn Sverre
Espevik Terje
Johansen Berit
Johansen Terje
Kavli Bodil Merete
Kentros Clifford G.
Lindmo Tore
Lægreid Astrid
Olsen Yngvar
Otterlei Marit
Ottersen Ole Petter
Paoletti Sergio
Slupphaug Geir
Sonnewald Ursula
Stenmark Harald Alfred
Stokke Bjørn Torger
Strand Berit Løkensgård
Sundan Anders
Syversen Unni
Valla Svein
Vårum Kjell Morten
White Linda


Medlemmer over 70 år: 

Andersen Rolf A.
Angelsen Bjørn Atle
Berns Michael W.
Bjerve Kristian Sigvart
Børresen-Dale Anne-Lise
Dalen Are Bersvein
Eimhjellen Kjell Egil
Elgsæter Arnljot
Guldberg Hans Cato
Holm-Hansen Osmund
Johnsson Anders
Kolstø Anne-Brit
Krokan Hans Einar
Lindahl Tomas
Moan Johan Emilian
Mork Jarle Asbjørn
Natvig Jacob Birger
Romslo Inge
Sakshaug Egil
Skjåk-Bræk Ola Gudmund
Smidsrød Olav Aasmund
Storm-Mathisen Jon
Strøm Arne Reidar
Syversen Tore Louis Martin
Walløe Lars