Gruppe III Språkvitenskap

 

45 innenlandske og utenlandske medlemmer

Andersson Thorsten
Askedal John Ole
Braunmüller Kurt W.
Breivik Leiv Egil
Christensen Hanna-Kirsti Koch
Dalen Arnold
Dressler Wolfgang U.
Dyvik Helge
Düwel Klaus
Edlund Lars-Erik
Eide Kristin Melum
Elmevik Lennart
Evensen Lars Sigfred
Faarlund Jan Terje
Hagland Jan Ragnar
Halvorsen Arne
Hansen Cathrine Fabricius
Haugen Odd Einar
Hellan Lars
Helland Turid
Jahr Ernst Håkon
Jenstad Tor Erik
Johannesson Nils-Lennart
Jørgensen Jon Gunnar
Leirbukt Oddleif
Lindeman Fredrik Otto
Lohndal Terje
Magga Ole Henrik
Nielsen Marit Aamodt
Nilsen Randi Alice
Omdal Helge
Poulsen Jóhan Hendrik Winther
Pütz Herbert
Sandved Arthur Olav
Sandøy Helge
Schulte Michael
Schöndorf Kurt Erich
Trudgill Peter John
van Dommelen Wim
Vannebo Kjell Ivar
Vikør Lars S.
Vinje Finn-Erik
Vulchanova Mila Dimitrova
Wiggen Geirr
Åfarli Tor Anders