Gruppe III Språkvitenskap

Innenlandske og utenlandske medlemmer

Braunmüller Kurt W.
Dyvik Helge
Edlund Lars-Erik
Eide Kristin Melum
Evensen Lars Sigfred
Haugen Odd Einar
Jahr Ernst Håkon
Jenstad Tor Erik
Johannesson Nils-Lennart
Jørgensen Jon Gunnar
Lohndal Terje
Magga Ole Henrik
Nielsen Marit Aamodt
Nilsen Randi Alice
Sandøy Helge
Schulte Michael
van Dommelen Wim
Vulchanova Mila Dimitrova
Wiggen Geirr
Åfarli Tor Anders

 

Over 70 år:

Andersson Thorsten
Askedal John Ole
Breivik Leiv Egil
Christensen Hanna-Kirsti Koch
Dalen Arnold
Dressler Wolfgang U.
Düwel Klaus
Elmevik Lennart
Faarlund Jan Terje
Hagland Jan Ragnar
Halvorsen Arne
Hansen Cathrine Fabricius
Hellan Lars
Helland Turid
Leirbukt Oddleif
Lindeman Fredrik Otto
Omdal Helge
Poulsen Jóhan Hendrik Winter
Pütz Herbert
Sandved Arthur Olav
Schöndorf Kurt Erich
Trudgill Peter John
Vannebo Kjell Ivar
Vikør Lars S.
Vinje Finn-Erik