Den humanistiske klasse

Klassestyre valgt for perioden:   1.1.2015 – 31.12.2017
Leder:  Knut Ove Eliassen
Nestleder: Håkon With Andersen
Sekretær:   Randi Alice Nilsen
1. Varamann: Aud Mikkelsen Tretvik
2. Varamann: Gunnar Foss

Gruppeledere (vara) for perioden 1.1.2015 – 31.12.2017:

I      Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap:  May Thorseth
II     Psykologi og pedagogikk:   Per Øystein Saksvik  (Ragnvald Kvalsund)
III    Språkvitenskap:   Mila Vulchanova (Tor Erik Jenstad)
IV    Sosiologi og statsvitenskap: Anders Todal Jensen (Bente Rasmussen)
V     Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap: Michael Jones (Borgunn Ytterhus)
VI    Historie og arkeologi:  Aud Mikkelsen Tretvik   (Lise Bender Jørgensen)
VII   Litteraturvitenskap og estetiske fag (kunst, medievitenskap, musikk, arkitektur):  Terje Borgersen (Gunnar Foss)

Den naturvitenskapelige klasse

Klassestyre valgt for perioden:   1.1.2015 – 31.12.2017
Leder:   Bjørn Torger Stokke
Nestleder: 
Sekretær:  Johan Skule Høye
Varamann:  Iver Brevik

Gruppeledere (vara) for perioden 1.1.2015 – 31.12.2017:

I      Matematikk:  John Erik Fornæss  (Arvid Næss)
II     Fysikk: Emil Samuelsen  (Kjell Mork)
III    Kjemi: Mari-Ann Einarsrud  (Anne Fiksdahl)
IV    Generell biologi: Asbjørn Moen (Eivin Røskaft)
V     Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi:  Geir Slupphaug  (Berit Johansen)
VI    Medisin:  Vibeke Videm (Anders Waage)
VII   Geovitenskap:  Stephen John Lippard  (Ola Magne Sæther)
VIII  Teknologi: Jostein Grepstad (Hans Jørgen Groven)