Tidligere møter i DKNVS Akademi

2020

7. desember – webinar i samarbeid med NiT

Axel Christophersen: Under Trondheim

Etter foredraget gikk et panel – bestående av Ola By Rise, kommunaldirektør for kultur, næring og idrett, Tanja Holmen, reiselivsdirektør og forfatteren selv, Axel Christophersen – nærmere inn på Trondheims historie og hvilken betydning historien har i dag, både for byens innbyggere og turist- og opplevelsesnæringen. Debatten ble ledet av Berit Rian, NiT.
Axel Christophersen. Foto: Museumsforlaget

11. november 2020 (zoom)

Reginald Hermanns: What can modern dating methods tell us about landslides, and «The Man», the unstable mountain in Møre og Romsdal?

Bilde av Reginald Hermanns. Foto: NGU
Nordlys. Foto: Pixabay

7. september (webinar)

Augustine Arukwe: Microplastics in the Environment: Real issue of societal concern or an identity science problem?

Foto av Augustine Arukwe. Foto: NTNU

25. mai (webinar)

Jan Kristian Damås: Covid 19 – finnes det en kur?

Foto av Jan Kristian Damås

20. april (webinar)

Margrethe C. Stang: Jøder, muslimer og andre vantro i middelalderens bildeverden

23. mars

Dette akademimøtet ble avlyst grunnet koronapandemien. Foredragene gjennomføres i stedet 7. september. 

Gunnerusforelesningene torsdag 27. februar

Atombomben 75 år

Signe A. Flottorp, Folkehelseinstituttet/Norske leger mot atomvåpen og Sverre Lodgaard, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Møtet ble ledet av Trygve Lundemo fra Adresseavisen. 

Gå til egen programside for Gunnerusforelesningene.

13. januar – akademimøte og diplomutdeling

 

Kåre Bjørkøy: Stemmens akustiske egenskaper – om hvordan stemmer kan trenes til å fungere bedre og bære godt.

Marisa di Sabatino: Silicon Solar Cells: what’s new?

2019

9. desember

Tone Frost Bathen: MR-avbildningens rolle i diagnostikk og persontilpasset behandling av prostatakreft

Anders G. Finstad: Biodiversitetsdynamikk i antropocen

11. november

Thomas Brandt, NTNU: MANGFOLD OG HELHET? Utdrag fra de norske forskningsrådenes historie

Astrid Lægreid, NTNU: SYSTEMBIOLOGI OG PERSONTILPASSA HELSETENESTER – nye muligheiter med avansert datavitskap

Valg av ny preses og visepreses for perioden 01.01.2020 – 31.12.2022.

14. oktober

Jakob Maliks: AKADEMIENES ROLLE I DAGENS SAMFUNN

Innvalg av nye medlemmer fra 2020. 

6. september

Sepehr Haghighi, Karolina Jawad, Jørgen Nygård Varpe, Shreejay Shrestha, Espen Wik: SEISMERSSION – an immersive sonic exploration of noise pollution in the oceans

29. april

Eli Raanes: DØVBLINDE PERSONERS BRUK AV TAKTILT TEGNSPRÅK

Ola M. Sæther: STOFFERS BIOGEOKJEMISKE KRETSLØP – NATURLIGE OG ANTROPOGENE PROSESSER

 

Eli Raanes. Foto: NTNU
Ola M. Sæther. Foto: NGU

Gunnerusforelesningene 7. mars 2019

KLIMAOPPRØRET OG FORSKERNE: Er opprør det eneste som kan redde oss nå? 

Bjørn Samset, CICERO, Espen Moe, NTNU,  Lina H. Ingeborgrud, NTNU. Ordstyrer Unni Eikeseth

Bjørn Samset. Foto: Cicero
Espen Moe. Foto: NTNU
Lina H. Ingeborgrud. Foto: NTNU
Unni Eikseth. Foto: NTNU

11. februar 2019

Soilikki Vettenranta: FALSKE NYHETER, TROLLFABRIKKER OG DEN TAPTE SANNHETEN 

Lars Morten Rimol: KONSEKVENSER AV FOR TIDLIG FØDSEL OG LAV FØDSELSVEKT PÅ HJERNENS UTVIKLING

 

Soilikki Vettenranta. Foto: NTNU
Lars Morten Rimol. Foto: NTNU

14. januar 2019

Ernst Håkon Jahr: LÆRER OG KIRKESANGER ANDREAS FERAGEN FRA TRONDHEIM – SKOLEMESTERNES KONGE PÅ 1800-TALLET

Linda Hildegard Bergersen: HVA SKJER I HJERNEN NÅR DU ER FYSISK AKTIV? Eller: Det som er godt for hjertet er også godt for hjernen.

 

Linda H. Bergersen. Foto: UiO
Ernst Håkon Jahr. Foto: UiA

2018

10. desember 2018

Bjørnar Olsen: HVOR BÆRER DET HEN? ET ARKEOLOGISK PERSPEKTIV PÅ TINGENES IBOENDE DJEVELSKAP

Rolf Anker Ims: ARKTISKE ØKOSYSTEMER BLIR UTSATT FOR EKSTREME KLIMAENDRINGER: HVA BØR FORSKERNE GJØRE?

Kjetil Hafstad: NY KUNNSKAP OM SAMFUNN OG MILJØ FORANDRER TEOLOGISK TENKNING 

Bjørnar Olsen. Foto: UiT
Rolf Anker Ims. Foto: UiT
Kjetil Hafstad. Foto: UiO

12. november 2018

Elisabeth Darj: VAD ÄR GLOBAL HÄLSA EGENTLIGEN?

Arne A. Stamnes: GEOFYSISK BLIKK PÅ ØRLANDET   Presentasjon kommer

Geir Egil Dahle Øien: NTNUs STRATEGISKE SATSING PÅ KUNSTIG INTELLIGENS – BAKGRUNN, AKTIVITETER OG FREMTIDSVYER

 

Elisabeth Darj. Foto: NTNU
Arne A. Stamnes. Foto: NTNU
Geir Egil Dahle Øien. Foto: NTNU

15. oktober 2018

Sissel Furuseth: TOMAS TRANSTRÖMER OG MUSIKKEN

Foredraget til Linda Hildegard Bergersen måtte utgå. 

Kristin Ytterstad Pettersen. Foto: NTNU
Pål Thonstad Sandvik. Foto: NTNU

1.mars 2018: Gunnerusforelesningene

Riksantikvar Jørn Holme, riksarkivar Inga Bolstad, riksbibliotekar Aslak Sira Myhre:

Fortiden i våre hender.
Å forvalte kulturarven i det 21. århundre. 

Aslak Sira Myhre, Nasjonalbiblioteket. Foto: Nasjonalbiblioteket
Inga Bolstad, Arkivverket. Foto: Odd Amundsen
Jørn Holme, Riksantikvaren. Foto: Christine Krøvel, Riksantikvaren.

12. februar 2018: 

Berit Løkensgard Strand, NOBIPOL NTNU: Bruk av tare for transplantasjon og produksjon av kunstig vev. 

Turid Helland, Universitetet i Bergen: Ut med språket! 

Berit Løkensgard Strand. Foto: NTNU
Turid Helland. Foto: Universitetet i Bergen