Tidligere møter i DKNVS Akademi

29. april

Eli Raanes: DØVBLINDE PERSONERS BRUK AV TAKTILT TEGNSPRÅK

Ola M. Sæther: STOFFERS BIOGEOKJEMISKE KRETSLØP – NATURLIGE OG ANTROPOGENE PROSESSER

 

Eli Raanes. Foto: NTNU
Ola M. Sæther. Foto: NGU

Gunnerusforelesningene 7. mars 2019

KLIMAOPPRØRET OG FORSKERNE: Er opprør det eneste som kan redde oss nå? 

Bjørn Samset, CICERO, Espen Moe, NTNU,  Lina H. Ingeborgrud, NTNU. Ordstyrer Unni Eikeseth

Bjørn Samset. Foto: Cicero
Espen Moe. Foto: NTNU
Lina H. Ingeborgrud. Foto: NTNU
Unni Eikseth. Foto: NTNU

11. februar 2019

Soilikki Vettenranta: FALSKE NYHETER, TROLLFABRIKKER OG DEN TAPTE SANNHETEN 

Lars Morten Rimol: KONSEKVENSER AV FOR TIDLIG FØDSEL OG LAV FØDSELSVEKT PÅ HJERNENS UTVIKLING

 

Soilikki Vettenranta. Foto: NTNU
Lars Morten Rimol. Foto: NTNU

14. januar 2019

Ernst Håkon Jahr: LÆRER OG KIRKESANGER ANDREAS FERAGEN FRA TRONDHEIM – SKOLEMESTERNES KONGE PÅ 1800-TALLET

Linda Hildegard Bergersen: HVA SKJER I HJERNEN NÅR DU ER FYSISK AKTIV? Eller: Det som er godt for hjertet er også godt for hjernen.

 

Linda H. Bergersen. Foto: UiO
Ernst Håkon Jahr. Foto: UiA

10. desember 2018

Bjørnar Olsen: HVOR BÆRER DET HEN? ET ARKEOLOGISK PERSPEKTIV PÅ TINGENES IBOENDE DJEVELSKAP

Rolf Anker Ims: ARKTISKE ØKOSYSTEMER BLIR UTSATT FOR EKSTREME KLIMAENDRINGER: HVA BØR FORSKERNE GJØRE?

Kjetil Hafstad: NY KUNNSKAP OM SAMFUNN OG MILJØ FORANDRER TEOLOGISK TENKNING 

Bjørnar Olsen. Foto: UiT
Rolf Anker Ims. Foto: UiT
Kjetil Hafstad. Foto: UiO

12. november 2018

Elisabeth Darj: VAD ÄR GLOBAL HÄLSA EGENTLIGEN?

Arne A. Stamnes: GEOFYSISK BLIKK PÅ ØRLANDET   Presentasjon kommer

Geir Egil Dahle Øien: NTNUs STRATEGISKE SATSING PÅ KUNSTIG INTELLIGENS – BAKGRUNN, AKTIVITETER OG FREMTIDSVYER

 

Elisabeth Darj. Foto: NTNU
Arne A. Stamnes. Foto: NTNU
Geir Egil Dahle Øien. Foto: NTNU

15. oktober 2018

Sissel Furuseth: TOMAS TRANSTRÖMER OG MUSIKKEN

Foredraget til Linda Hildegard Bergersen måtte utgå. 

17. september 2018:

Kristin Y. Pettersen: SNAKE ROBOTS

Pål Thonstad Sandvik, NTNU: STATEN OG KAPITALEN: De skandinaviske landene, Standard Oil og monopolmaktens dilemma ca. 1890-1940

Kristin Ytterstad Pettersen. Foto: NTNU
Pål Thonstad Sandvik. Foto: NTNU

1.mars 2018: Gunnerusforelesningene

Riksantikvar Jørn Holme, riksarkivar Inga Bolstad, riksbibliotekar Aslak Sira Myhre:

Fortiden i våre hender.
Å forvalte kulturarven i det 21. århundre. 

Aslak Sira Myhre, Nasjonalbiblioteket. Foto: Nasjonalbiblioteket
Inga Bolstad, Arkivverket. Foto: Odd Amundsen
Jørn Holme, Riksantikvaren. Foto: Christine Krøvel, Riksantikvaren.

12. februar 2018: 

Berit Løkensgard Strand, NOBIPOL NTNU: Bruk av tare for transplantasjon og produksjon av kunstig vev. 

Turid Helland, Universitetet i Bergen: Ut med språket! 

Berit Løkensgard Strand. Foto: NTNU
Turid Helland. Foto: Universitetet i Bergen