Tidligere møter i DKNVS Akademi

15. oktober 2018

Sissel Furuseth: TOMAS TRANSTRÖMER OG MUSIKKEN

Foredraget til Linda Hildegard Bergersen måtte utgå. 

17. september 2018:

Kristin Y. Pettersen: SNAKE ROBOTS

Pål Thonstad Sandvik, NTNU: STATEN OG KAPITALEN: De skandinaviske landene, Standard Oil og monopolmaktens dilemma ca. 1890-1940

Kristin Ytterstad Pettersen. Foto: NTNU
Pål Thonstad Sandvik. Foto: NTNU

1.mars 2018: Gunnerusforelesningene

Riksantikvar Jørn Holme, riksarkivar Inga Bolstad, riksbibliotekar Aslak Sira Myhre:

Fortiden i våre hender.
Å forvalte kulturarven i det 21. århundre. 

Aslak Sira Myhre, Nasjonalbiblioteket. Foto: Nasjonalbiblioteket
Inga Bolstad, Arkivverket. Foto: Odd Amundsen
Jørn Holme, Riksantikvaren. Foto: Christine Krøvel, Riksantikvaren.

12. februar 2018: 

Berit Løkensgard Strand, NOBIPOL NTNU: Bruk av tare for transplantasjon og produksjon av kunstig vev. 

Turid Helland, Universitetet i Bergen: Ut med språket! 

Berit Løkensgard Strand. Foto: NTNU
Turid Helland. Foto: Universitetet i Bergen