Tidligere møter i DKNVS Akademi

2020

20. april 

Margrethe C. Stang: Jøder, muslimer og andre vantro i middelalderens bildeverden

23. mars 

Dette akademimøtet ble avlyst grunnet koronapandemien. Dersom det er mulig, vil foredragene bli satt opp igjen til høsten. 

Gunnerusforelesningene torsdag 27. februar

Atombomben 75 år

Signe A. Flottorp, Folkehelseinstituttet/Norske leger mot atomvåpen og Sverre Lodgaard, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Møtet ble ledet av Trygve Lundemo fra Adresseavisen. 

Gå til egen programside for Gunnerusforelesningene.

13. januar – akademimøte og diplomutdeling

 

Kåre Bjørkøy: Stemmens akustiske egenskaper – om hvordan stemmer kan trenes til å fungere bedre og bære godt.

Marisa di Sabatino: Silicon Solar Cells: what’s new?

2019

9. desember

Tone Frost Bathen: MR-avbildningens rolle i diagnostikk og persontilpasset behandling av prostatakreft

Anders G. Finstad: Biodiversitetsdynamikk i antropocen

11. november

Thomas Brandt, NTNU: MANGFOLD OG HELHET? Utdrag fra de norske forskningsrådenes historie

Astrid Lægreid, NTNU: SYSTEMBIOLOGI OG PERSONTILPASSA HELSETENESTER – nye muligheiter med avansert datavitskap

Valg av ny preses og visepreses for perioden 01.01.2020 – 31.12.2022.

14. oktober

Jakob Maliks: AKADEMIENES ROLLE I DAGENS SAMFUNN

Innvalg av nye medlemmer fra 2020. 

6. september

Sepehr Haghighi, Karolina Jawad, Jørgen Nygård Varpe, Shreejay Shrestha, Espen Wik: SEISMERSSION – an immersive sonic exploration of noise pollution in the oceans

29. april

Eli Raanes: DØVBLINDE PERSONERS BRUK AV TAKTILT TEGNSPRÅK

Ola M. Sæther: STOFFERS BIOGEOKJEMISKE KRETSLØP – NATURLIGE OG ANTROPOGENE PROSESSER

 

Eli Raanes. Foto: NTNU
Ola M. Sæther. Foto: NGU

Gunnerusforelesningene 7. mars 2019

KLIMAOPPRØRET OG FORSKERNE: Er opprør det eneste som kan redde oss nå? 

Bjørn Samset, CICERO, Espen Moe, NTNU,  Lina H. Ingeborgrud, NTNU. Ordstyrer Unni Eikeseth

Bjørn Samset. Foto: Cicero
Espen Moe. Foto: NTNU
Lina H. Ingeborgrud. Foto: NTNU
Unni Eikseth. Foto: NTNU

11. februar 2019

Soilikki Vettenranta: FALSKE NYHETER, TROLLFABRIKKER OG DEN TAPTE SANNHETEN 

Lars Morten Rimol: KONSEKVENSER AV FOR TIDLIG FØDSEL OG LAV FØDSELSVEKT PÅ HJERNENS UTVIKLING

 

Soilikki Vettenranta. Foto: NTNU
Lars Morten Rimol. Foto: NTNU

14. januar 2019

Ernst Håkon Jahr: LÆRER OG KIRKESANGER ANDREAS FERAGEN FRA TRONDHEIM – SKOLEMESTERNES KONGE PÅ 1800-TALLET

Linda Hildegard Bergersen: HVA SKJER I HJERNEN NÅR DU ER FYSISK AKTIV? Eller: Det som er godt for hjertet er også godt for hjernen.

 

Linda H. Bergersen. Foto: UiO
Ernst Håkon Jahr. Foto: UiA

2018

10. desember 2018

Bjørnar Olsen: HVOR BÆRER DET HEN? ET ARKEOLOGISK PERSPEKTIV PÅ TINGENES IBOENDE DJEVELSKAP

Rolf Anker Ims: ARKTISKE ØKOSYSTEMER BLIR UTSATT FOR EKSTREME KLIMAENDRINGER: HVA BØR FORSKERNE GJØRE?

Kjetil Hafstad: NY KUNNSKAP OM SAMFUNN OG MILJØ FORANDRER TEOLOGISK TENKNING 

Bjørnar Olsen. Foto: UiT
Rolf Anker Ims. Foto: UiT
Kjetil Hafstad. Foto: UiO

12. november 2018

Elisabeth Darj: VAD ÄR GLOBAL HÄLSA EGENTLIGEN?

Arne A. Stamnes: GEOFYSISK BLIKK PÅ ØRLANDET   Presentasjon kommer

Geir Egil Dahle Øien: NTNUs STRATEGISKE SATSING PÅ KUNSTIG INTELLIGENS – BAKGRUNN, AKTIVITETER OG FREMTIDSVYER

 

Elisabeth Darj. Foto: NTNU
Arne A. Stamnes. Foto: NTNU
Geir Egil Dahle Øien. Foto: NTNU

15. oktober 2018

Sissel Furuseth: TOMAS TRANSTRÖMER OG MUSIKKEN

Foredraget til Linda Hildegard Bergersen måtte utgå. 

Kristin Ytterstad Pettersen. Foto: NTNU
Pål Thonstad Sandvik. Foto: NTNU

1.mars 2018: Gunnerusforelesningene

Riksantikvar Jørn Holme, riksarkivar Inga Bolstad, riksbibliotekar Aslak Sira Myhre:

Fortiden i våre hender.
Å forvalte kulturarven i det 21. århundre. 

Aslak Sira Myhre, Nasjonalbiblioteket. Foto: Nasjonalbiblioteket
Inga Bolstad, Arkivverket. Foto: Odd Amundsen
Jørn Holme, Riksantikvaren. Foto: Christine Krøvel, Riksantikvaren.

12. februar 2018: 

Berit Løkensgard Strand, NOBIPOL NTNU: Bruk av tare for transplantasjon og produksjon av kunstig vev. 

Turid Helland, Universitetet i Bergen: Ut med språket! 

Berit Løkensgard Strand. Foto: NTNU
Turid Helland. Foto: Universitetet i Bergen