Åpne akademimøter i Elvegata 17

 

Foredragene i DKNVS Akademi er gratis og åpne for publikum. Hit kommer akademiets medlemmer og inviterte gjester for å holde vitenskapelige foredrag fra alle fagfelt innen humaniora og naturvitenskap.

Akademimøtene holdes én mandag i måneden i semesteret. Møtene varer en drøy time, og har ett, to eller tre foredrag. Det er god anledning til å stille spørsmål etter innleggene. Kvelden avsluttes med enkel servering mot en egenandel på kr 100, men foredragene er gratis. Påmelding er ikke nødvendig.

Tid og sted: Kl 1900 i Elvegata 17, Trondheim 

WEBINAR: Mandag 25. mai

Jan Kristian Damås. Foto: NTNU

WEBINAR: Covid 19 – finnes det en kur?

Blir vi syke av selve viruset eller immunresponsen mot viruset? Skal vi satse på antiviral eller immunmodulerende behandling? Skal alle ha lik behandling? Kan vaksine være farlig og forverre sykdom? Dette er spørsmål som vi må ha svar på før vi kan legge en behandlingsstrategi for hele befolkningen.

Foredragsholder på dette ekstra akademimøtet er Jan Kristian Damås, professor på institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU. Han er også knyttet til Centre of Molecular Inflammation Research, og er overlege ved avdeling for infeksjonssykdommer.

Møtet arrangeres som webinar med påmelding. Du må registrere deg med navn og e-postadresse for å få tilsendt lenke til webinaret. Meld deg på. 

Mandag 7. september

Siw Tone Innstrand er professor i helsevitenskap ved Institutt for psykologi og leder for Senter for helsefremmende forskning ved NTNU. Foto: NTNU

Forebygging og helsefremming i arbeidslivet – to sider, men samme sak?

Siw Tone Innstrand

Å fremme helse og forebygge sykdom blir ofte nevnt som om det er synonymer og uten å tydeliggjøre noen forskjell. Dette foredraget belyser betydningen av begge deler i arbeidet med å bygge bærekraftige arbeidsplasser for fremtiden.

Siw Tone Innstrand er professor i helsevitenskap ved Institutt for psykologi og leder for Senter for helsefremmende forskning ved NTNU. Hun har en doktorgrad fra NTNU på interaksjonen mellom arbeid og familie. Limstrand holder foredrag og underviser innenfor ulike felt som arbeidshelse, arbeidsmiljø, helsefremming, intervensjonsforskning og kvantitativ metode.

Augustine Arukwe er professor i miljøtoksikologi ved Institutt for Biologi, NTNU. Foto: NTNU

Multiple stressors and animal well-being in a dynamic environment

Augustine Arukwe

Studies in several animal species have suggested that continued exposure to contaminants and quantifiable measures of climate change, contribute to continued deterioration of general health conditions. For example, several legacy persistent organic pollutants (POPs) including PCBs and brominated flame-retardants (BFRs), and those used in personal care products and pharmaceuticals (e.g. anti-diabetic and anti-depressive drugs), organotin compounds, have raised and still raises serious societal and scientific concerns. Indeed, changes in global temperature and pH have been shown to potentiate the potential effects of these contaminants. These will be discussed in the presentation.

Augustine Arukwe er professor i miljøtoksikologi ved Institutt for Biologi, NTNU. Han er dr. scient. ved UiB fra 1998, og har siden jobbet i Canada, USA og Norge i forskjellige forsknings- og vitenskapelige stillinger.