Flere møter i DKNVS akademiet

Høstens akademimøter

  • mandag 17. september
  • mandag 15. oktober
  • mandag 12. november
  • mandag 10. desember

Årets hagefest arrangeres fredag 31. august. Invitasjon med påmeldingsfrist kommer i løpet av våren.

Neste møte i akademiet. 

 

Møtene i Akademiet er gratis. Servering etter foredragene koster kr 100.

Tidligere møter

19. mars 2018:

Terje Andreas Eikemo, NTNU: Hvordan redusere sosial ulikhet i helse?

Kristian Hveem NTNU: Befolkningsgenetiske studier – et viktig verktøy i utviklingen av bedre behandling og nye medikamenter.

1. mars 2018: Gunnerusforelesningene

Riksantikvar Jørn Holme, riksarkivar Inga Bolstad, riksbibliotekar Aslak Sira Myhre: Fortiden i våre hender. Å forvalte kulturarven i det 21 århundre. 

12. februar 2018:

Berit Løkensgard Strand, NOBIPOL NTNU: Bruk av tare for transplantasjon og produksjon av kunstig vev. 

Turid Helland, Universitetet i Bergen: Ut med språket

15. januar 2018:

Diplomutdeling

Glenn-Egil Torgersen, Forsvarets høgskole: Finnes det uforutsette? Om det å lære og trene på noe som ennå ikke er kjent – ny tenkning i strategisk beredskapsledelse.

May Thorseth, NTNU: Juks, uredelighet og svekket tillit til forskningen