Åpne akademimøter i Elvegata 17

 

Foredragene i DKNVS Akademi er gratis og åpne for publikum. Hit kommer akademiets medlemmer og inviterte gjester for å holde vitenskapelige foredrag fra alle fagfelt innen humaniora og naturvitenskap.

Akademimøtene holdes én mandag i måneden i semesteret. Møtene har fra ett til tre foredrag, som samlet varer drøyt én time. Det er god anledning til å få svar på spørsmål etter innleggene. Kvelden avsluttes med enkel servering mot en egenandel på kr 100, men foredragene er gratis. Påmelding er ikke nødvendig.

Tid og sted: Kl 1900 i Elvegata 17, Trondheim 

Her finner du informasjon om tidligere akademimøter.

AVLYST: Mandag 16. mars 2020

Arrangementet 16. mars er avlyst. 

Siw Tone Innstrand er professor ved Institutt for psykologi ved NTNU. Foto: NTNU

Forebygging og helsefremming i arbeidslivet – to sider, men samme sak?

Siw Tone Innstrand

Å fremme helse og forebygge sykdom blir ofte nevnt som om det er synonymer og uten å tydeliggjøre noen forskjell. Dette foredraget belyser betydningen av begge deler i arbeidet med å bygge bærekraftige arbeidsplasser for fremtiden.

Siw Tone Innstrand er professor i helsevitenskap ved Institutt for psykologi og leder for Senter for helsefremmende forskning ved NTNU. Hun har en doktorgrad fra NTNU på interaksjonen mellom arbeid og familie. Limstrand holder foredrag og underviser innenfor ulike felt som arbeidshelse, arbeidsmiljø, helsefremming, intervensjonsforskning og kvantitativ metode.

Signe Elisabeth Åsberg er forskningskoordinator ved Geminisenter for Sepsisforskning ved NTNU. Foto: NTNU

Mangel på helsehjelp driver antibiotikaresistens – en kvalitativ studie på tilgang til antibiotika hos syriske flyktninger i Libanon

Signe Elisabeth Åsberg

Åsberg fikk støtte av DKNVS til å gjennomføre studien, og kommer til akademiet for å fortelle om denne.

«Siden borgerkrigen i Syria startet, har millioner av syrere flyktet til nabolandene. Omtrent 1.5 millioner bor i uoffisielle flyktningeleirer i Libanon, der de har usikker tilgang til helsehjelp. I denne studien intervjuet vi syriske flyktninger i Libanon om deres tilgang til antibiotika. Vi fant at det er god tilgang til antibiotika gjennom lokale apoteker som selger antibiotika uten resept. Dette er både billigere og mer tilgjengelig enn å få antibiotika gjennom det Libanesiske helsesystemet eller gjennom uavhengige organisasjoner (NGOs). Uregulert salg og bruk av antibiotika er en mulig pådriver for antibiotikaresistens, og helsepersonell som ble intervjuet opplever en økende grad av resistente infeksjoner. Det vil sannsynligvis kreve både endringer i tilgang og opplæring i riktig bruk av antibiotika for å redusere dette problemet.»

Signe Elisabeth Åsberg er forskningskoordinator ved Geminisenter for Sepsisforskning. Hennes bakgrunn er molekylær medisin og cellebiologi, og hun forsker på risikofaktorer for sepsis hos kreftpasienter med særlig fokus på risiko for infeksjon etter prostatabiopsi. Senterets mål er å redusere tilfeller og dødsfall av sepsis ved å forbedre diagnostikk, behandling og oppfølging av sepsis-overlevere.

Mandag 20. april 2020 kl 1900

Margrethe C. Stang er er førsteamanuensis ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU.
Foto: NTNU

Jøder, muslimer og andre vantro i middelalderens bildeverden

Margrethe C. Stang

Stang vil fortelle om hvordan forestillinger om de ikke-kristne ble billedliggjort i norsk middelaldermaleri. Jødene hadde på godt og vondt en selvsagt plass i dette tankeuniverset, men også muslimer og til og med samer spilte ulike roller i det kristne, middelalderske verdensbildet.

Margrethe C. Stang er førsteamanuensis i kunsthistorie ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU med doktorgrad om norsk malerkunst 1250-1350 (UiO 2009).

Augustine Arukwe er professor ved Institutt for biologi ved NTNU.
Foto: NTNU

Multiple stressors and animal well-being in a dynamic environment

Augustine Arukwe

Studies in several animal species have suggested that continued exposure to contaminants and quantifiable measures of climate change, contribute to continued deterioration of general health conditions. For example, several legacy persistent organic pollutants (POPs) including PCBs and brominated flame-retardants (BFRs), and those used in personal care products and pharmaceuticals (e.g. anti-diabetic and anti-depressive drugs), organotin compounds, have raised and still raises serious societal and scientific concerns. Indeed, changes in global temperature and pH have been shown to potentiate the potential effects of these contaminants. These will be discussed in the presentation.

Augustine Arukwe er professor i miljøtoksikologi ved Institutt for Biologi, NTNU. Han er dr. scient. ved UiB fra 1998, og har siden jobbet i Canada, USA og Norge i forskjellige forsknings- og vitenskapelige stillinger.