Åpne akademimøter i Elvegata 17

 

Foredragene i DKNVS Akademi er gratis og åpne for publikum. Hit kommer akademiets medlemmer og inviterte gjester for å holde vitenskapelige foredrag fra alle fagfelt innen humaniora og naturvitenskap.

Akademimøtene holdes én mandag i måneden i semesteret. Møtene har fra ett til tre foredrag, som samlet varer drøyt én time. Det er god anledning til å få svar på spørsmål etter innleggene. Kvelden avsluttes med enkel servering mot en egenandel på kr 100, men foredragene er gratis. Påmelding er ikke nødvendig.

Tid og sted: Kl 1900 i Elvegata 17, Trondheim 

Her finner du informasjon om tidligere akademimøter.

Gunnerusforelesningene torsdag 27. februar

Atombomben 75 år

I 2020 er det 75 år siden atombomben ble brukt i krig. For å fortelle om arbeidet som siden har foregått for internasjonal nedrustning og avspenning – og for å unngå at dette skjer igjen – kommer landets fremste kompetanse til Gunnerusforelesningene. Møt lege og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Signe A. Flottorp og statsviter og tidligere NUPI-direktør Sverre Lodgaard i Trondheim katedralskoles gamle festsal torsdag 27. februar kl 1800.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Gå til egen programside for Gunnerusforelesningene.

Foto: Wikilmage, Pixabay

Mandag 16. mars 2020

Siw Tone Innstrand er professor ved Institutt for psykologi ved NTNU.
Foto: NTNU

Forebygging og helsefremming i arbeidslivet – to sider, men samme sak?

Siw Tone Innstrand

Å fremme helse og forebygge sykdom blir ofte nevnt som om det er synonymer og uten å tydeliggjøre noen forskjell. Dette foredraget belyser betydningen av begge deler i arbeidet med å bygge bærekraftige arbeidsplasser for fremtiden.

 

Siw Tone Innstrand er professor i helsevitenskap ved Institutt for psykologi og leder for Senter for helsefremmende forskning ved NTNU. Hun har en doktorgrad fra NTNU på interaksjonen mellom arbeid og familie. Limstrand holder foredrag og underviser innenfor ulike felt som arbeidshelse, arbeidsmiljø, helsefremming, intervensjonsforskning og kvantitativ metode.

Mandag 20. april 2020

Margrethe C. Stang er er førsteamanuensis ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU.
Foto: NTNU

Jøder, muslimer og andre vantro i middelalderens bildeverden

Margrethe C. Stang

Stang vil fortelle om hvordan forestillinger om de ikke-kristne ble billedliggjort i norsk middelaldermaleri. Jødene hadde på godt og vondt en selvsagt plass i dette tankeuniverset, men også muslimer og til og med samer spilte ulike roller i det kristne, middelalderske verdensbildet.

Margrethe C. Stang er førsteamanuensis i kunsthistorie ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU med doktorgrad om norsk malerkunst 1250-1350 (UiO 2009).

Augustine Arukwe er professor ved Institutt for biologi ved NTNU.
Foto: NTNU

Multiple stressors and animal well-being in a dynamic environment

Augustine Arukwe

Studies in several animal species have suggested that continued exposure to contaminants and quantifiable measures of climate change, contribute to continued deterioration of general health conditions. For example, several legacy persistent organic pollutants (POPs) including PCBs and brominated flame-retardants (BFRs), and those used in personal care products and pharmaceuticals (e.g. anti-diabetic and anti-depressive drugs), organotin compounds, have raised and still raises serious societal and scientific concerns. Indeed, changes in global temperature and pH have been shown to potentiate the potential effects of these contaminants. These will be discussed in the presentation.

Augustine Arukwe er professor i miljøtoksikologi ved Institutt for Biologi, NTNU. Han er dr. scient. ved UiB fra 1998, og har siden jobbet i Canada, USA og Norge i forskjellige forsknings- og vitenskapelige stillinger.