Akademimøter – hver måned i hele høst

Det er akademimedlemmer og inviterte gjester som holder innlegg på møtene, som er åpne og gratis for alle. Det er god anledning til å stille spørsmål etter innleggene, som samlet varer drøyt én time. Kvelden avsluttes med enkel servering mot en egenandel på kr 100.

Tid og sted: Kl 1900 i Elvegata 17, Trondheim. Titler på innlegg publiseres løpende. Her finner du presentasjoner fra tidligere akademimøter.

Fra venstre: Elisabeth Darj, Arne A. Stamnes, Geir Egil Dahle Øien. Foto: NTNU

Mandag 12. november

VAD ÄR GLOBAL HÄLSA EGENTLIGEN? 

Elisabeth Darj snakker om begrepet ’global helse’, de store globale helsespørsmålene og NTNUs satsing på global helse. Elisabeth Darj er professor ved NTNU og veileder studenter i mange land.

Elisabeth Darj sier: «Det är många olika faktorer som påverkar människors hälsa och välbefinnande, framför allt den politiska viljan i respektive land. Hur mycket satsas på hälsosystemet, jämfört med andra investeringar? Landets ekonomi, befolkningens utbildningsnivå, tillgång till hälsofrämjande teknologi? Hur påverkas man av den befintliga miljön, klimatet? Vi reser mer, transporter, fåglar och andra smittovägar, gör att många kan drabbas. Vidare pågår en global urbanisering, förtätning av befolkningar, förändrade sätt att leva och vi måste ta i beaktande planetens hälsa, som påverkar vår hälsa.»

GEOFYSISK BLIKK PÅ ØRLANDET

Arne Anderson Stamnes har en MA i prediktiv modellering for jordbruksbosetning i eldre jernalder, en MSc i Archaeological Prospection fra Bradford i England, og en doktorgrad fra NTNU innen anvendelsen av arkeologisk geofysikk i Norsk arkeologi.

Stamnes er invitert til akademiet for å presentere resultater av en større arkeologisk-geofysisk undersøkelse foretatt av NTNU Vitenskapsmuseet med støtte fra DKNVS, for å etterspore mulig havneanlegg, bosetningsspor og gravminner i bukta øst for de store utgravningene NTNU Vitenskapsmuseet tidligere har foretatt forut for bygging av ny kampflybase på Ørlandet.

NTNUs STRATEGISKE SATSING PÅ KUNSTIG INTELLIGENS – BAKGRUNN, AKTIVITETER OG FREMTIDSVYER

Geir Egil Dahle Øien er dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, NTNU.

De siste årene har utviklingen innenfor kunstig intelligens (artificial intelligence – AI) skutt betydelig fart. AI anerkjennes nå som en av de muliggjørende teknologiene som vil bli aller viktigst for samfunnsutviklingen fremover. Dahle Øien vil gi et overblikk over NTNUs strategiske satsing på AI, gi eksempler på konkrete prosjektaktiviteter, og snakke om målet om å skape et norsk landslag innenfor kunstig intelligens.

Fra venstre: Bjørnar J. Olsen, Rolf Anker Ims (begge foto: UiT), Kjetil Hafstad (foto: UiO)

Mandag 10. desember

Bjørnar Olsen, UiT: Fagområde/tema: Nord-skandinavias historie/ samisk historie/arkeologiens mulighetsperspektiver

Rolf Anker Ims, UiT: Fagområde/tema: habitatfragmentering/ populasjonsbiologi/arktiske økosystemer

Kjetil Hafstad, UiO: Fagområde/tema: teologi