Møter i DKNVS Akademi – hver måned i hele høst

Høstens akademimøter

  • mandag 17. september
  • mandag 15. oktober
  • mandag 12. november
  • mandag 10. desember

Møtene i Akademiet er gratis. Servering etter foredragene koster kr 100.

Eksakte titler på innleggene er foreløpig ikke klare, og et par av høstens møter vil ha inntil tre kortere innlegg.

Mandag 17. september

Kristin Ytterstad Pettersen, NTNU: Fagområde/tema: teknisk kybernetikk
Pål Thonstad Sandvik, NTNU: Fagområde/tema: økonomisk historie etter 1750/by- og regionalhistorie/selskapers historie

Mandag 15. oktober

Sissel Furuseth, UiO: Fagområde/tema: språk/litteratur/lingvistiske studier/lyrikkanalyse/litteraturhistorie/kritikk
Linda Hildegard Bergersen, UiO: Fagområde/tema: energiforsyning i hjernen/genomstabilitet/mitochondriefunksjon

Klassemøter med votering over nye medlemmer.

Mandag 12. november

Elisabeth Darj, NTNU: Fagområde/tema: kvinners helse/ulikheter mellom land og befolkningsgrupper
Arne A. Stamnes, NTNU Vitenskapsmuseet: Fagområde/tema: rapport fra det DKNVS-støttede prosjektet Geofysisk blikk på Ørlandet

Mandag 10. desember

Bjørnar Olsen, UiT: Fagområde/tema: Nord-skandinavias historie/ samisk historie/arkeologiens mulighetsperspektiver
Rolf Anker Ims, UiT: Fagområde/tema: habitatfragmentering/ populasjonsbiologi/arktiske økosystemer

Tidligere møter

19. mars 2018:

Terje Andreas Eikemo, NTNU: Hvordan redusere sosial ulikhet i helse?

Kristian Hveem NTNU: Befolkningsgenetiske studier – et viktig verktøy i utviklingen av bedre behandling og nye medikamenter.

1.mars 2018: Gunnerusforelesningene

Riksantikvar Jørn Holme, riksarkivar Inga Bolstad, riksbibliotekar Aslak Sira Myhre: Fortiden i våre hender. Å forvalte kulturarven i det 21 århundre. 

12. februar 2018: 

Berit Løkensgard Strand, NOBIPOL NTNU: Bruk av tare for transplantasjon og produksjon av kunstig vev. 

Turid Helland, Universitetet i Bergen: Ut med språket

15. januar 2018:

Diplomutdeling

Glenn-Egil Torgersen, Forsvarets høgskole: Finnes det uforutsette? Om det å lære og trene på noe som ennå ikke er kjent – ny tenkning i strategisk beredskapsledelse.

May Thorseth, NTNU: Juks, uredelighet og svekket tillit til forskningen