Møter i DKNVS Akademi – hver måned i hele høst

Høstens akademimøter

  • mandag 17. september
  • mandag 15. oktober
  • mandag 12. november
  • mandag 10. desember

Møtene i Akademiet er gratis. Servering etter foredragene koster kr 100.

Eksakte titler på innleggene er foreløpig ikke klare.

Mandag 17. september

Kristin Ytterstad Pettersen, NTNU: Fagområde/tema: teknisk kybernetikk
Pål Thonstad Sandvik, NTNU: Fagområde/tema: økonomisk historie etter 1750/by- og regionalhistorie/selskapers historie

Mandag 15. oktober

Sissel Furuseth, UiO: Fagområde/tema: språk/litteratur/lingvistiske studier/lyrikkanalyse/litteraturhistorie/kritikk
Linda Hildegard Bergersen, UiO: Fagområde/tema: energiforsyning i hjernen/genomstabilitet/mitochondriefunksjon

Klassemøter med votering over nye medlemmer.

Mandag 12. november

Elisabeth Darj, NTNU: Fagområde/tema: kvinners helse/ulikheter mellom land og befolkningsgrupper
Arne A. Stamnes, NTNU Vitenskapsmuseet: Fagområde/tema: rapport fra det DKNVS-støttede prosjektet Geofysisk blikk på Ørlandet

Mandag 10. desember

Bjørnar Olsen, UiT: Fagområde/tema: Nord-skandinavias historie/ samisk historie/arkeologiens mulighetsperspektiver
Rolf Anker Ims, UiT: Fagområde/tema: habitatfragmentering/ populasjonsbiologi/arktiske økosystemer

Tidligere møter

19. mars 2018:

Terje Andreas Eikemo, NTNU: Hvordan redusere sosial ulikhet i helse?

Kristian Hveem NTNU: Befolkningsgenetiske studier – et viktig verktøy i utviklingen av bedre behandling og nye medikamenter.

1.mars 2018: Gunnerusforelesningene

Riksantikvar Jørn Holme, riksarkivar Inga Bolstad, riksbibliotekar Aslak Sira Myhre: Fortiden i våre hender. Å forvalte kulturarven i det 21 århundre. 

12. februar 2018: 

Berit Løkensgard Strand, NOBIPOL NTNU: Bruk av tare for transplantasjon og produksjon av kunstig vev. 

Turid Helland, Universitetet i Bergen: Ut med språket

15. januar 2018:

Diplomutdeling

Glenn-Egil Torgersen, Forsvarets høgskole: Finnes det uforutsette? Om det å lære og trene på noe som ennå ikke er kjent – ny tenkning i strategisk beredskapsledelse.

May Thorseth, NTNU: Juks, uredelighet og svekket tillit til forskningen