Akademimøter i Elvegata 17

– åpne og gratis 

Det er akademimedlemmer og inviterte gjester som holder innlegg på møtene, som er åpne og gratis. Det er god anledning til å stille spørsmål etter innleggene, som samlet varer drøyt én time. Kvelden avsluttes med enkel servering mot en egenandel på kr 100, men foredragene er gratis.

Tid og sted: Kl 1900 i Elvegata 17, Trondheim.

Her finner du presentasjoner fra tidligere akademimøter.

Flere møter i Akademiet

Mandag 11. februar 2019

Denne mandagen får du to foredrag på en time.

FALSKE NYHETER, TROLLFABRIKKER OG DEN TAPTE SANNHETEN 

Soilikki Vettenranta, NTNU

I kjølvannet av de sosiale mediene og president Trumps inntreden på den politiske arenaen har det oppstått nye begrep: falske nyheter, trolling og «alternative fakta». I denne postfaktuelle tiden er det betimelig å påpeke at verken falske nyheter eller vridning av sannhet er noe nytt. Desinformasjon og hatprat har alltid vært en del av moderne krigføring. I dag har flere land «trollfabrikker» der digitalt kompetente folk sprer politisk misvisende og falske twittermeldinger og innslag på Facebook. Den best kjente fabrikken ligger i St. Petersburg i Russland. Ikke bare USA og Russland driver med nettrolling. Bl.a. har Storbritannia opprettet en bataljon som har som oppdrag å utføre hemmelige informasjons- og propagandaoppgaver i sosiale medier.

Soilikki Vettenranta er professor emerita ved NTNU og skal fortelle mer om dette spennende og aktuelle temaet.

KONSEKVENSER AV FOR TIDLIG FØDSEL OG LAV FØDSELSVEKT PÅ HJERNENS UTVIKLING 

Lars Morten Rimol, NTNU

​For tidlig fødsel (før 37 uker) er et betydelig perinatalt helseproblem verden over og er assosiert med høy dødelighet, men også langsiktige helseproblemer og nedsatt funksjonsevne. Rimol forsker på hva patologisk påvirkning av tidlig hjerneutvikling på grunn av for tidlig fødsel med svært​ lav fødselsvekt (under 1500 g) betyr for voksen hjernestruktur, samt hva det kan medføre av funksjonelle følgetilstander, som motoriske og kognitive problemer og nedsatt mental helse. Forskningsfokuset på dette feltet har i de senere år flyttet seg fra å redusere mortalitet ved fødsel til å bedre forståelsen av de underliggende nevrale mekanismer bak funksjonelle følgetilstander. Foredraget vil fokusere på den longitudinale utvikling og tilstedeværelse av patologiske hjernefunn, med spesielt fokus på morfologiske forhold ved hjernebarken (cortex cerebri), samt sammenhenger mellom hjernestruktur og -funksjon. ​

Lars Morten Rimol er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, NTNU.

Fra venstre: Bjørnar J. Olsen, Rolf Anker Ims (begge foto: UiT), Kjetil Hafstad (foto: UiO)

Soilikki Vettenranta er professor emerita ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU.
Foto: NTNU

Lars Morten Rimol er førsteamanuensis ved Institutt for psykologi ved NTNU.
Foto: NTNU