Åpne akademimøter i Elvegata 17

 

Foredragene i DKNVS Akademi er gratis og åpne for publikum. Hit kommer akademiets medlemmer og inviterte gjester for å holde vitenskapelige foredrag fra alle fagfelt innen humaniora og naturvitenskap.

Akademimøtene holdes én mandag i måneden i semesteret. Møtene har fra ett til tre foredrag, som samlet varer drøyt én time. Det er god anledning til å få svar på spørsmål etter innleggene. Kvelden avsluttes med enkel servering mot en egenandel på kr 100, men foredragene er gratis. Påmelding er ikke nødvendig. 

Tid og sted: Kl 1900 i Elvegata 17, Trondheim 

Her finner du informasjon om tidligere akademimøter.

Mandag 9. desember 2019 – møt to nye medlemmer

På årets siste akademimøte vil to av DKNVS Akademis nyeste medlemmer presentere seg og sin forskning: Tone Frost Bathen og Anders G. Finstad. 

Tone Frost Bathen er professor ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU.
Foto: NTNU

MR-avbildningens rolle i diagnostikk og persontilpasset behandling av prostatakreft

Tone Frost Bathen

Tone F. Bathen er professor ved Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk ved NTNU. Hun leder en forskningsgruppe som jobber med utvikling av medisinske avbildningsmetoder for deteksjon, karakterisering og behandling av kreft. Bathen vil snakke om hvilke egenskaper som gjør MR til en nyttig metode i denne konteksten. Hun vil vise eksempler fra pågående forskning innenfor prostatakreft og hvordan vi kan forvente at fagfeltet i fremtiden vil dra nytte av kunstig intelligens.

Anders G. Finstad er professor ved Institutt for naturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet.
Foto: NTNU

Biodiversitetsdynamikk i antropocen

Anders G. Finstad

Konsekvenser av endringer i biologisk mangfold for økosystemer og menneskelig bruk av disse har nylig fått stor oppmerksomhet gjennom for eksempel arbeidet til det internasjonale naturpanelet. Finstad vil diskutere og eksemplifisere med egen forskning hvordan vi i dag kombinerer historiske og nåtidig informasjon for, og frembringer kunnskap om endringer i arters utbredelse og dynamikk, og hvorfor og hvordan vi må forvalte denne kunnskapen bedre.

Anders G. Finstad er professor ved Institutt for Naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet, og forsker på biomangfold og naturlige og menneskesskeskapte endringsprosesser i hovedsak ved bruk av ferskvannsøkosystemer som modell. Han har i tillegg datakurratoransvar og er aktiv innenfor feltet biodiversitetsinformatikk.

Møteplan 2020

13. januar: Diplomutdeling

27. februar: Gunnerusforelesningene

28. februar: Høytidsdagen

16. mars: Akademimøte

20. april: Akademimøte