Gunnerusforelesningene 7. mars kl 1800:

Klimaopprøret og forskerne

 

Er opprør det eneste som kan redde oss?

Ungdommer verden over streiker for klimaet fordi ingen gjør noe med klimaendringene. Hvordan ser verden ut fra forskernes synspunkt? Hvor alvorlig er situasjonen, og hva må til for å få til de nødvendige omstillingene?

I Gunnerusforelesningene 2019 møtes tre forskere med ulike innganger til klima. Bjørn Samset er fysiker og klimaforsker ved CICERO og en av forfatterne på den nye klimarapporten fra FNs klimapanel. Espen Moe er statsviter og forsker på overgangen fra fossile til fornybare energisystemer. Lina H. Ingeborgrud jobber med urban bærekraft og klimapolitikk. Disse tre gir oss hovedlinjene av forskningen innenfor deres områder, og sammen møtes de for en diskusjon om hvordan vi kan løse vår tids største utfordring; klimakrisen.

Samtalen mellom forskerne blir ledet av Unni Eikeseth, universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU, og tidligere vitenskapsjournalist i NRK.

Torsdag 7. mars 2019 kl 1800 i Katedralskolens Festsal, inngang fra Erling Skakkes gate.
Gratis adgang. 

Festsalen har 125 sitteplasser og ingen ståplasser. 

Gunnerusforelesningene er DKNVS’ gave til Trondheims befolkning, og er i tråd med arven etter DKNVS’ stifter, biskop Gunnerus.

Forskningsdirektør Bjørn Samset, Cicero

Foto: Cicero

Professor Espen Moe, NTNU

Foto: NTNU

Forsker Lina H. Ingeborgrud, CenSES NTNU

Foto: NTNU

Kveldens ordstyrer er Unni Eikeseth

Foto: NTNU