Sterk trio til Gunnerusforelesningene

Torsdag 1. mars kommer riksantikvar Jørn Holme, Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira Myre og riksarkivar Inga Bolstad til Gunnerusforelesningene!

2018 er det europeiske kulturminneåret. Vi spør det offentlige Norges fremste kulturminneforvaltere om hvordan kulturminner utfordres, sett fra deres ståsted.

Gunnerusforelesningene er DKNVS’ årlige gave til Trondheims befolkning, og en i tråd med arven etter DKNVS’ stifter, biskop Johan Ernst Gunnerus. I 2018 er det 300 år siden Gunnerus ble født.