Gunnerusforelesningene:

Atombomben 75 år

 

Torsdag 27. februar kl 1800

Trondheim katedralskoles gamle festsal, inngang fra Erling Skakkes gate
Gratis adgang

I 2020 er det 75 år siden atombomben ble brukt i krig. For å fortelle om arbeidet som siden har foregått for internasjonal nedrustning og avspenning kommer landets fremste kompetanse til Gunnerusforelesningene. Møt lege og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Signe A. Flottorp og seniorforsker og tidligere direktør i NUPI Sverre Lodgaard. 

Gunnerusforelesningene er DKNVS’ gave til Trondheims befolkning, og er en årlig foredragsserie som holdes tett opp til fødselsdagen til DKNVS’ stifter, biskop Johan Ernst Gunnerus. Arrangementet foregår i Trondheim katedralskoles gamle festsal. Festsalen har 125 sitteplasser og ingen ståplasser.

Biskop Johan Ernst Gunnerus

Signe Agnes Flottorp, Folkehelseinstituttet 

Foto: UiO

Sverre Lodgaard, NUPI

Foto: Christopher Olssøn.

Foto: Wikilmages, Pixabay