Gunnerusforelesningene 25. februar:

 

Demokrati under press

På årets Gunnerusforelesninger spør vi statsviterne Øyvind Østerud og Carl Henrik Karlsen om demokratiet er i fare. Gjennom hvert sitt foredrag vil de svare på utfordringen.

Årets utgave av Gunnerusforelesningene blir digital, med en livesendt panelsamtale etter foredragene. 

Arrangementet er gratis. Påmeldingslenke kommer.

Gunnerusforelesningene er DKNVS’ gave til Trondheims befolkning, og er en årlig foredragsserie som holdes tett opp til fødselsdagen til DKNVS’ stifter, biskop Johan Ernst Gunnerus.